top of page

גמול השתלמות לצוותי חינוך

גאות וגאים לבשר כי מורים במערכת החינוך יכולות לקבל גמול בעבור השתלמויות של חוש"ן - חינוך ושינוי
ההשתלמות, תעסוק בנושא חינוך רגיש מגדר ונטייה מינית לנוער. 

הקורס, בן עשרה מפגשים שבועיים, ייספק מענה לשאלות וקונפליקטים של מורים ומורות עם סוגיות העולות מן השטח בנוגע לתלמידים להט"ב ומתלבטים, ויתן כלים פרקטיים לצוות החינוכי ליצירת מרחב בטוח בביה"ס.

אז מה קורה בקורס ההשתלמות?

משתתפי הקורס ייהנו מקורס עשיר ומעמיק אשר ילווה אותם דרך שאלות וסוגיות העולות מהשטח, וכן חומרים תיאורטיים רלוונטים לעולם החינוך.
הקורס יספק כלים פרקטיים לצוות ליצירת מרחב בטוח ומתן מענה לצרכים הייחודיים של הנוער במרחב החינוכי ומעבר לו.

 

במפגשים, נעסוק בין היתר ב:

היכרות עם עולם הלהט״ב

התמודדות קהילתית עם יציאה מהארון

סיכוניות בקרב נוער להט״ב

תפקיד המורה כדמות חינוכית

ועוד

bottom of page