top of page

המגזר העסקי

חוש״ן, ארגון החינוך וההסברה של קהילת הלהט״ב בישראל, זוכה אות הנשיא להתנדבות לשהת התשפ״א- 2021 ופרס קרן יו״ר הכנסת לשנת 2016, הוא מלכ״ר הפועל מאז שנת 2004 למען הגברת סובלנות, מיגור להט״בופוביה, יצירת מרחבים בטוחים והכשרת אנשי מקצוע לעיסוק בנושאים הקשורים לקהילת הלהט״ב. הארגון מביא עמו נסיון של שנים בהסברה למגוון אוכלוסיות, ומקיים בכל שנה אלפי פעילויות והכשרות בהן לוקחים חלק כמאה אלף איש ואישה בכל שנה.

90 דקות

הכשרה לנותני שירות

היכרות עם עולם המונחים הלהט"בי ומגוון הזהויות בקהילה הגאה. העלאת מודעות לצרכים ולחסמים של להט"ב בקבלת שירות. דיון  וחשיבה משותפת סביב מקרי בוחן אמיתיים מעולמם של הקהל. סימולציות מתן שירות מותאם ללקוחות להט"ב.

90 דקות

הכשרה למנהלים

היכרות עם  חוויות  לחץ מיעוטים ומיקרואגרסיות בקרב להט"ב. הצפת חוויות של להט"ב בשוק העבודה, צרכים ייחודיים וזכויות. מתן כלים פרקטיים ליצירת סביבת עבודה להט"ב-פרינדלי ומרחב בטוח לעובדות והעובדים.

90 דקות

הכשרה  לצוותי גיוס ו-HR

היכרות עם עולם המונחים הלהט"בי ומגוון הזהויות בקהילה הגאה.. הצגת תמונת המצב של להט"ב בשוק העבודה: נתונים, אפליה וקיפוח. מתן כלים פרקטיים ליצירת סביבת עבודה להט"ב-פרינדלי ומרחב בטוח לעובדות והעובדים. מקרים ותגובות.

60-75 דקות

סדנת הסיפור האישי

סדנת הסיפור האישי

היכרות עם עולם המונחים הלהט"בי ומגוון הזהויות בקהילה הגאה. האזנה לסיפור אישי העוסק בגיבוש וביסוס הזהות המגדרית והמשיכתית של פעיל.ת חוש"ן. דיון פתוח סביב שאלות בנוגע לסיפור האישי ולקהילה הגאה בכלל.

90 דקות

משפחות הקשת- המסע להורות להט"בית

משפחות הקשת- המסע להורות להט"בית

היכרות עם עולם המושגים הלהטבי ומגוון זהויות בקהילה הגאה. חשיפה למסע הייחודי  להורות דרך סיפורו האישי של פעיל.ת חוש"ן והמסע שלו להורות. הצגת הדרכים השונות להורות במשפחה חד מינית. 

90 דקות

עולם התעסוקה בדגש להט"ב

היכרות עם עולם המושגים הלהטבי ומגוון זהויות בקהילה הגאה. העלאת מודעות לצרכים היחודיים של א.נשים על הקשת הלהט"בית בעולם התעסוקה. מתן כלים פרקטיים ליצירת סביבת עבודה להט"ב-פרינדלי. המנחה ישתף בהרצאה מחוויותיו האישיות בעולם התעסוקה.

90 דקות

50 שנה של מאבק: מאז ועד היום

נדון באבני דרך משמעותיות במאבק הגאה, כיצד הושגו ומה הוביל אליהן, נבחן את המאבק הגאה כתהליך לינארי ונדון במה עוד נותר לנו לעשות, כי כמו שכולנו יודעים, המאבק עוד לא תם והעבודה עוד מרובה עד שהקהילה הגאה תהיה קהילה שוות זכויות בישראל. בנוסף נלמד על מאבק חברתי מוצלח ונראה מה אנחנו יוכלים ויכולות לקחת מהמאבק הגאה וללמוד על תהליכים חברתיים, על מאבקים, על עצמנו כחברה וכפרטים.

90 דקות

להט"בופוביה 2.0: כיצד נראית הלהט"בופוביה החדשה

בסדנה נבחן את התהליכים שעברה התנועה האנטי-להט"בית לאורך השנים - מתנועה המבוססת דת ומובלת ע"י אנשי דת בולטים, לתנועה פסודו-אקדמית שמנסה להכנס לזרמים חילוניים וליברליים ומתבססת על "מחקרים".
נלמד כיצד אנחנו יכולים לזהות את הלהט"בופוביה והשמרנות החדשה וננסה לזהות תהליכים חברתיים שמאיימים על מקומה של הקהילה הגאה בלב הקונצנזוס הישראלי ועל החברה שלנו כחברה ליברלית, פלורליסטית וסובלנית.

90 דקות

רגע לפני שעופרה עלתה: תרבות השוליים הגאה וכיצד הגיעה למיינסטרים הישראלי

הרבה לפני מצעדי שירי הגאווה, מסיבות ענק בפארק הירקון ודמויות להט״ביות בקונצזוס - מספר יוצרים אנונימיים יצרו במרתפי ת״א של שנות ה-90 תרבות מחתרתית ורק חיכו שיגלו אותם.
בהרצאה נעבור בין אותם מועדונים ובמות, נכיר היכן התחילו כל אחד ואחת מהדמויות הבולטות אשר הובילו שינוי חברתי עמוק בחברה הישראלית ויחד נבין את חשיבות התרבות כדרך שינוי חברתי.

bottom of page