top of page
הדרכה של חוש״ן

המגזר העסקי

חוש״ן, ארגון החינוך וההסברה של קהילת הלהט״ב בישראל, זוכה אות הנשיא להתנדבות לשהת התשפ״א- 2021 ופרס קרן יו״ר הכנסת לשנת 2016, הוא מלכ״ר הפועל מאז שנת 2004 למען הגברת סובלנות, מיגור להט״בופוביה, יצירת מרחבים בטוחים והכשרת אנשי מקצוע לעיסוק בנושאים הקשורים לקהילת הלהט״ב. הארגון מביא עמו נסיון של שנים בהסברה למגוון אוכלוסיות, ומקיים בכל שנה אלפי פעילויות והכשרות בהן לוקחים חלק כמאה אלף איש ואישה בכל שנה.

90 דקות

הכשרה לנותני שירות

הכשרה לנותני שירות

היכרות עם עולם המונחים הלהט"בי ומגוון הזהויות בקהילה הגאה. העלאת מודעות לצרכים ולחסמים של להט"ב בקבלת שירות. דיון  וחשיבה משותפת סביב מקרי בוחן אמיתיים מעולמם של הקהל. סימולציות מתן שירות מותאם ללקוחות להט"ב.

90 דקות

הכשרה למנהלים

הכשרה למנהלים

היכרות עם  חוויות  לחץ מיעוטים ומיקרואגרסיות בקרב להט"ב. הצפת חוויות של להט"ב בשוק העבודה, צרכים ייחודיים וזכויות. מתן כלים פרקטיים ליצירת סביבת עבודה להט"ב-פרינדלי ומרחב בטוח לעובדות והעובדים.

90 דקות

הכשרה  לצוותי גיוס ו-HR

הכשרה  לצוותי גיוס ו-HR

היכרות עם עולם המונחים הלהט"בי ומגוון הזהויות בקהילה הגאה.. הצגת תמונת המצב של להט"ב בשוק העבודה: נתונים, אפליה וקיפוח. מתן כלים פרקטיים ליצירת סביבת עבודה להט"ב-פרינדלי ומרחב בטוח לעובדות והעובדים. מקרים ותגובות.

60-75 דקות

סדנת הסיפור האישי

סדנת הסיפור האישי

היכרות עם עולם המונחים הלהט"בי ומגוון הזהויות בקהילה הגאה. האזנה לסיפור אישי העוסק בגיבוש וביסוס הזהות המגדרית והמשיכתית של פעיל.ת חוש"ן. דיון פתוח סביב שאלות בנוגע לסיפור האישי ולקהילה הגאה בכלל.

90 דקות

משפחות הקשת- המסע להורות להט"בית

משפחות הקשת- המסע להורות להט"בית

היכרות עם עולם המושגים הלהטבי ומגוון זהויות בקהילה הגאה. חשיפה למסע הייחודי  להורות דרך סיפורו האישי של פעיל.ת חוש"ן והמסע שלו להורות. הצגת הדרכים השונות להורות במשפחה חד מינית. 

90 דקות

עולם התעסוקה בדגש להט"ב

עולם התעסוקה בדגש להט"ב

היכרות עם עולם המושגים הלהטבי ומגוון זהויות בקהילה הגאה. העלאת מודעות לצרכים היחודיים של א.נשים על הקשת הלהט"בית בעולם התעסוקה. מתן כלים פרקטיים ליצירת סביבת עבודה להט"ב-פרינדלי. המנחה ישתף בהרצאה מחוויותיו האישיות בעולם התעסוקה.

bottom of page