top of page

תרומה לחוש״ן

חוש״ן הוקמה על ידי צוות מתנדבים בשנת 2004 כחברה לתועלת הציבור וללא מטרות רווח. על מנת להמשיך את פעילות הארגון אנחנו זקוקים לכן ולכם.

חבורה של צעירים.ות מול מחשב
  • שם בעל החשבון: "חושן – חינוך ושינוי"

  • בנק אוצר החייל (בנק מספר: 14)

  • מספר סניף: 361 (החשמונאים תל אביב)

  • מספר חשבון: 60606

המחאה

עבור: "חושן – חינוך ושינוי"

ת.ד. 23038, תל אביב, 6123001

עזרו לנו להמשיך להוביל שינוי

משמעותי עבור קהילת הלהט"ב בישראל!

אנו מזמינים.ות אתכם.ן להיות שותפים.ות לעשייתנו על ידי תרומה כספית קבועה או חד פעמית.

חוש"ן מוכר כמוסד ציבורי לענין תרומות (סעיף 46 לפקודת מס הכנסה) כך שהתרומה מוכרת לצרכי מס.

bottom of page