top of page
הדרכה של חוש״ן

הכשרות לאנשי מקצוע

חוש״ן, ארגון החינוך וההסברה של קהילת הלהט״ב בישראל, זוכה אות הנשיא להתנדבות לשהת התשפ״א- 2021 ופרס קרן יו״ר הכנסת לשנת 2016, הוא מלכ״ר הפועל מאז שנת 2004 למען הגברת סובלנות, מיגור להט״בופוביה, יצירת מרחבים בטוחים והכשרת אנשי מקצוע לעיסוק בנושאים הקשורים לקהילת הלהט״ב. הארגון מביא עמו נסיון של שנים בהסברה למגוון אוכלוסיות, ומקיים בכל שנה אלפי פעילויות והכשרות בהן לוקחים חלק כמאה אלף איש ואישה בכל שנה.

90 דקות

הכשרה לנותני שירות

הכשרה לנותני שירות

 • היכרות עם עולם המונחים הלהט"בי ומגוון הזהויות בקהילה הגאה.

 • העלאת מודעות לצרכים ולחסמים של להט"ב בקבלת שירות.

 • סימולציות מתן שירות מותאם ללקוחות להט"ב.

90 דקות

עולם התעסוקה בדגש להט"ב

עולם התעסוקה בדגש להט"ב

 • היכרות עם עולם המושגים הלהטבי ומגוון זהויות בקהילה הגאה.

 • העלאת מודעות לצרכים היחודיים של א.נשים על הקשת הלהט"בית בעולם התעסוקה.

 • מתן כלים פרקטיים ליצירת סביבת עבודה להט"ב-פרינדלי.

 • המנחה ישתף בהרצאה מחוויותיו בעולם התעסוקה.

90 דקות

הכשרה למנהלים

הכשרה למנהלים

 • היכרות עם  חוויות  לחץ מיעוטים ומיקרואגרסיות בקרב להט"ב.

 • הצפת חוויות של להט"ב בשוק העבודה, צרכים ייחודיים וזכויות.

 • מתן כלים פרקטיים ליצירת סביבת עבודה להט"ב-פרינדלי ומרחב בטוח לעובדות והעובדים.

90 דקות

הכשרה  לצוותי משא"ן

הכשרה  לצוותי משא"ן

 • היכרות עם עולם המונחים הלהט"בי ומגוון הזהויות בקהילה הגאה..

 • הצגת תמונת המצב של להט"ב בשוק העבודה: נתונים, אפליה וקיפוח. 

 • מתן כלים פרקטיים ליצירת סביבת עבודה להט"ב-פרינדלי ומרחב בטוח לעובדות והעובדים.

 • מקרים ותגובות.

ניתן להזמין סדנאות לאנשי מקצוע ספציפיים ברשות המקומית מתוך הרשימה שמופיעה כאן:

 • צוותי רפואה

 • טיפול ורווחה

 • כוחות הביטחון

 • צוותי חינוך פורמלי ובלתי פורמלי מותאמות לפי שכבת גיל.

 

פנו אלינו ונתאים את ההרצאות לצורכי הרשות שלכם.ן! 

90 דקות

סדנת מבוא למפגש הטיפולי עם להט"ב

סדנת מבוא למפגש הטיפולי עם להט"ב

סדנה זו מציגה את קשת הזהויות בקהילת הלהט"ב תוך שימת דגש על החשיבות שבהבחנה בין פרקטיקה מינית לזהות מגדרית וזהות משיכתית. הסדנה מקנה ידע מקצועי, מבוסס מחקר, למתן טיפול רפואי נכון, מותאם ואיכותי לחברות וחברי הקהילה הגאה, תוך שימת דגש על הפן הבינאישי

90 דקות

סדנת טיפול מותאם בטרנס*

סדנת טיפול מותאם בטרנס*

סדנה זו מתמקדת בהיכרות מעמיקה הקהילה הטרנס*ית ברמה הסוציאלית וברמה הרפואית. הסדנה שמה דגש על האתגרים עמם מתמודדת קהילה זו בקבלת טיפול רפואי, ומקנה ידע מקצועי, מבוסס מחקר, למתן טיפול רפואי נכון, מותאם ואיכותי למטופל.ת הטרנס*.

90 דקות

סדנת מבוא - סוגיות פסיכו-סוציאליות בעבודה עם להט"ב

סדנת מבוא - סוגיות פסיכו-סוציאליות בעבודה עם להט"ב

 • היכרות עם עולם המונחים הלהט"בי ומגוון הזהויות בקהילה הגאה.

 • הצגת נתונים בנוגע ללהט"ב ויחסם לטיפול - קבוצות סיכון, צרכים, פניה לקבלת סיוע.

 • גישות תיאורטיות להבנת מצבם הפסיכו-סוציאלי של להט"ב ולטיפול בקהילה.

 • גישות לטיפול בלהט"ב וכלים מעשיים לטיפול וליצירת מרחב בטוח במסגרת הטיפולית.

90 דקות

סדנה לשפ"ח - סוגיות פסיכו-סוציאליות בעבודה עם נוער להט"ב ונוער מגוון מגדר

סדנה לשפ"ח - סוגיות פסיכו-סוציאליות בעבודה עם נוער להט"ב ונוער מגוון מגדר

 • היכרות עם עולם המונחים הלהט"בי ומגוון הזהויות בקהילה הגאה.

 • סוגיות מרכזיות בטיפול בלהט"ב והתנהגויות סיכון.

 • דיון וחשיבה סביב דוגמאות וסוגיות מהשטח.

 • מעגלי ההשפעה של הפסיכולוג.ית החינוכי.ת - על העבודה מול התלמיד.ה ומול המערכת.

90 דקות

סדנת גורמי ומאפייני סיכון ייחודיים בקהילת הלהט"ב

סדנת גורמי ומאפייני סיכון ייחודיים בקהילת הלהט"ב

 • פילוח והעמקה בגורמי הסיכון השונים בקהילה הגאה (סדנת המשך, לא מבואית). 

 • איפיון גורמי הסיכון לפי המאפיינים הייחודיים והביטויים היחודיים להם במטופלים מקהילת הלהט"ב.

 • גישות תיאורטיות לעבודה עם התמכרויות, פגיעות מיניות, טראומה ולחץ מיעוטים בקהילת הלהט"ב.

 • גישות מיודעות טראומה ועבודה מודעת מגדר.

סדנאות לצוותי טיפול ורווחה

סדנאות למגזר הציבורי

סדנאות לצוותי רפואה וסיעוד

120 דקות

סדנת להט"ב זהב

סדנת להט"ב זהב

 • היכרות עם עולם המונחים הלהט"בי ומגוון הזהויות בקהילה הגאה (ניתן להזמין גם כסדנת המשך, ללא חלק זה. הסדנה תתקצר ל-90 דקות).

 • נתונים ומידע על להט"ב מזדקנים וחיבור לתיאוריה.

 • כלים ליצירת מרחב בטוח במסגרת הטיפול בלהט"ב מזדקנים.

 • כלים מעשיים לעבודה מותאמת עם הקהילה הגאה.

סדנאות לכוחות הביטחון

90-120 דק׳

סדנת חוש"ן לכוחות הביטחון - סיפור אישי + סימולציות

סדנת חוש"ן לכוחות הביטחון - סיפור אישי + סימולציות

 • היכרות עם עולם המונחים הלהט"בי ומגוון הזהויות בקהילה הגאה.

 • האזנה לסיפור אישי העוסק בגיבוש וביסוס הזהות המגדרית והמשיכתית של פעיל.ת חוש"ן.

 • סקירה היסטורית ועכשווית של יחסי כוחות הביטחון וקהילת הלהט"ב.

 • כלים מעשיים לעבודה נכונה ורגישה עם קהילת הלהט"ב.

 • הסדנה מותאמת לקהל היעד הספציפי ולמפגש שלו עם הקהילה - צה"ל, מג"ב, משטרה. 

הרצאות העשרה

90 דקות

סדנת הסיפור האישי

סדנת הסיפור האישי

 • היכרות עם עולם המונחים הלהט"בי ומגוון הזהויות בקהילה הגאה.

 • האזנה לסיפור אישי העוסק בגיבוש וביסוס הזהות המגדרית והמשיכתית של פעיל.ת חוש"ן.

 • דיון פתוח סביב שאלות בנוגע לסיפור האישי ולקהילה הגאה בכלל.

90 דקות

משפחות הקשת- המסע להורות להט"בית

משפחות הקשת- המסע להורות להט"בית

 • היכרות עם עולם המושגים הלהטבי ומגוון זהויות בקהילה הגאה.

 • חשיפה למסע הייחודי  להורות דרך סיפורו האישי של פעיל.ת חוש"ן.

 • הצגת הדרכים השונות להורות במשפחה חד מינית. 

bottom of page