פעילות חוש"ן

חוש"ן – חינוך ושינוי, ארגון החינוך וההסברה של קהילת הלהט"ב בישראל. תוך אמונה כי עשייה חינוכית והסברתית תקדם סובלנות כלפי להט"ב, מיגור להט"בפוביה והכשרת אנשי מקצוע לעיסוק בנושאים הקשורים לקהילה. בחוש"ן מעל 250 מנחים ומנחות להט"בים שעברו הכשרה מקצועית. בכל שנת לימודים מתקיימות מעל כ-1,800 פעילויות חינוך בנושא נטייה מינית וזהות מגדרית.

בשנת 2016 זכינו בפרס יו"ר הכנסת לאיכות החיים פעילות הארגון במערכת החינוך מתוקצבות על ידי משרד החינוך ומלוות על ידו. חוש"ן נמצא במסלול הירוק במאגר התכניות של המשרד.

הכנסותינו מבוססות על הפעילות שאנו מעבירים במוסדות השונים, לכן, הפעילות כרוכה בתשלום בהתאם להיקף הפעילות.

ניתן לקבל תקצוב מלא לפעילות במסגרת חינוכית על ידי הגשה לקול הקורא.

ניתן לקבל תקצוב מלא לפעילות לצוותי בריאות בנושא בריאות הקהילה הטרנסג'נדרית.

מערכת החינוך

מערכת הרפואה

המגזר העסקי

מערכת הביטחון

מגזר הגיל השלישי