Open Site Navigation

פעילויות חוש״ן

חוש״ן, ארגון החינוך וההסברה של קהילת הלהט״ב בישראל, זוכה אות הנשיא להתנדבות לשהת התשפ״א- 2021 ופרס קרן יו״ר הכנסת לשנת 2016, הוא מלכ״ר הפועל מאז שנת 2004 למען הגברת סובלנות, מיגור להט״בופוביה, יצירת מרחבים בטוחים והכשרת אנשי מקצוע לעיסוק בנושאים הקשורים לקהילת הלהט״ב. הארגון מביא עמו נסיון של שנים בהסברה למגוון אוכלוסיות, ומקיים בכל שנה אלפי פעילויות והכשרות בהן לוקחים חלק כמאה אלף איש ואישה בכל שנה.

מערכת החינוך

90 דקות

הסיפור האישי- כיתה ט׳ ומעלה

סדנת הדגל שלנו הינה "הסיפור האישי" (תלמידי ט' ומעלה) מפגש אינטימי ובלתי אמצעי, שבו מספרים מנחות ומנחים להט"בים על התמודדותם האישית עם גילוי המשיכה המינית והזהות המגדרית ותהליך היציאה מהארון. הארגון מציע גם פעילות המשך אשר מציפה בקרב המשתתפים מודעות למצב בבית הספר ביחס ללהט"ב, בדגש על המושג "מרחב בטוח" ועל הדרכים השונות בהן אפשר ליצור אותו.

90 דקות

להט"ב לחט"ב-תלמידי ז' - ח'

הפעילות עוסקת בחוויה היומיומית של נוער בגיל החטיבה, תוך שימוש בכרטיסיות עם סיפורים על חיי נוער להט"ב וילדים ממשפחות גאות. הסדנה סובבת נושאים של תפקידים וציפיות מגדריות דרך חוויות של תלמידים בני גילם. מומלץ להזמין סדנה זו יחד עם סדנת ההמשך בנושא הסיפור הישראלי.

90 דקות

סדנת חדר מורות

הסדנאות עוסקות במתן כלים להתמודדות הצוות עם תופעות של להט"בופוביה מחד ועם סוגיות הקשורות לנוער להט"ב או נוער מתלבט מאידך.

המגזר העסקי

90 דקות

הכשרה למנהלים

היכרות עם  חוויות  לחץ מיעוטים ומיקרואגרסיות בקרב להט"ב. הצפת חוויות של להט"ב בשוק העבודה, צרכים ייחודיים וזכויות. מתן כלים פרקטיים ליצירת סביבת עבודה להט"ב-פרינדלי ומרחב בטוח לעובדות והעובדים.

90 דקות

משפחות הקשת- המסע להורות להט"בית

היכרות עם עולם המושגים הלהטבי ומגוון זהויות בקהילה הגאה. חשיפה למסע הייחודי  להורות דרך סיפורו האישי של פעיל.ת חוש"ן והמסע שלו להורות. הצגת הדרכים השונות להורות במשפחה חד מינית. 

90 דקות

עולם התעסוקה בדגש להט"ב

היכרות עם עולם המושגים הלהטבי ומגוון זהויות בקהילה הגאה. העלאת מודעות לצרכים היחודיים של א.נשים על הקשת הלהט"בית בעולם התעסוקה. מתן כלים פרקטיים ליצירת סביבת עבודה להט"ב-פרינדלי. המנחה ישתף בהרצאה מחוויותיו האישיות בעולם התעסוקה.

הכשרות מקצועיות

90 דקות

הכשרה למנהלים ולמשאבי אנוש

היכרות עם עולם המונחים הלהט"בי ומגוון הזהויות בקהילה הגאה. הצגת תמונת המצב של להט"ב בשוק העבודה: נתונים, אפליה וקיפוח. הצפת חוויות של להט"ב בשוק העבודה, צרכים ייחודיים וזכויות. מתן כלים פרקטיים ליצירת סביבת עבודה להט"ב-פרינדלי ומרחב בטוח לעובדות והעובדים, מקרים ותגובות.

120 דקות

סדנת להט"ב זהב

היכרות עם עולם המונחים הלהט"בי ומגוון הזהויות בקהילה הגאה. נתונים ומידע על להט"ב מזדקנים וחיבור לתיאוריה. כלים ליצירת מרחב בטוח במסגרת הטיפול בלהט"ב מזדקנים. כלים מעשיים לעבודה מותאמת עם הקהילה הגאה.

60-90 דקות

סדנת רפואת טרנס

סדנה זו מתמקדת בהיכרות מעמיקה הקהילה הטרנס*ית ברמה הסוציאלית וברמה הרפואית. הסדנה שמה דגש על האתגרים עמם מתמודדת קהילה זו בקבלת טיפול רפואי, ומקנה ידע מקצועי, מבוסס מחקר, למתן טיפול רפואי נכון, מותאם ואיכותי למטופל.ת הטרנס*.