פרויקט פתיחת שנה"ל במודעות לנוער טרנס*

בית הספר הוא מוסד מרכזי וחשוב בחייהם של התלמידים והתלמידות בישראל. שנות הלימודים בבית-הספר הן שנים משמעותיות ביותר, במהלכן מתרחשים תהליכי גיבוש וביסוס הזהות של התלמידים והתלמידות, וביניהם גם תהליכי עיצוב וגיבוש הזהות המינית והזהות המגדרית. מרכזיותו של בית הספר בחייהם של התלמידים מדגישה את החשיבות שבהפיכתו למרחב בטוח המאפשר התפתחות וצמיחה אישית, לרבות בהיבטי מגדר ומיניות.

על המורה מוטלת אחריות גדולה לגשר על הפער, לפגוש את הצרכים הייחודיים של התלמידים והתלמידות ולמצוא פתרונות שייטיבו עמם ויאפשרו להם להרגיש בטוחים ללמוד ולהתפתח. לכן, הכנו עבורכן חוברת הדרכה, כלי עבודה ומספר עזרים ללמידה על הנושא ולקידומו במרחב הבית ספרי.

אנו מקוות כי תמצאו בתכנים הללו עזר לעבודתכן ותספקו לתלמידיכן ותלמידותיכן את הסביבה הדרושה להם למימוש מלוא הפוטנציאל הגלום בהם ולחיים ברווחה וביטחון.

1. חוברת הדרכה למורה לעבודה עם נוער טרנס* ונוער מגוון מגדר.
2. מערך שיעור להעברה בכיתה בנושא הקהילה הטרנסית בישראל.
3. חוברת צביעה לילדים וילדות בנושא גיוון מגדרי והקהילה הטרנסית.
4. צעירים וצעירות על הקשת הטרנסית מספרים: