חומרים לאנשי חינוך ליום ההבנ"ה

מהיכרות, מאמפתיה ומהשראה - להרתמות

אחריות אישית וקבוצתית על מרחב בטוח ללהט"ב בבית-הספר

להט"ב לחט"ב

תפקידי מגדר ומשפחות הקשת


מהיכרות, מאמפתיה ומהשראה - להרתמות

מערך לפעילות בכיתה לכבוד יום הבנ"ה

מערך זה מיועד להעברה על ידי מורה מחנכת, יועצת בית הספר או כל מורה שחשוב לה לחנך ולקרב על תפיסות מגדר ומשפחות הקשת.

אנחנו ממליצות להעביר את המערך סביב יום הבנ"ה ב 17.5 אך בהחלט ניתן להעבירו לכל אורך השנה.

קהל היעד:

 • כיתות ט עד יב


מטרות הפעילות:

 • העלאת מודעות בקרב התלמידות ללהט"בפוביה
 • יצירת היכרות עם סוגיות והתמודדויות שונות עם להט"בפוביה
 • רתימה של התלמידים ליום הבנ"ה ולמאבק בלהט"בפוביה


הציוד הנדרש:

אורך הפעילות 45 דק'.

תקציר

בפעילות זו נפגיש את התלמידות עם דמויות להט"ביות שונות, המייצגות זהויות שונות מהקהילה והתמודדויות שונות ומגוונות עם להט"בפוביה. דרך פיתוח אמפתיה לדמויות השונות וקבלת השראה מעשייתן, נבקש לעורר אותן לחשיבות של יום הבנ"ה ושל המאבק בלהט"בפוביה בכללותו.

תחילה, נסביר בקצרה על יום הבנ"ה, אחר-כך נחלק את הכיתה לקבוצות דיון ולאחר הצגה קצרה של כל קבוצה נסכם וננסה ליישם את התובנות שהכיתה הגיעה אליהן.


אחריות אישית וקבוצתית על מרחב בטוח ללהט"ב בבית-הספר

מערך לפעילות בכיתה לכבוד יום הבנ"ה

מערך זה מיועד להעברה על ידי מורה מחנכת, יועצת בית הספר או כל מורה שחשוב לה לחנך ולקרב על תפיסות מגדר ומשפחות הקשת.

אנחנו ממליצות להעביר את המערך סביב יום הבנ"ה ב 17.5 אך בהחלט ניתן להעבירו לכל אורך השנה.

קהל היעד:

 • כיתות ט עד יב


מטרות הפעילות:

 • היכרות עם יום הבנ"ה ועם המושג "מרחב בטוח" בהקשר הלהט"בי
 • העלאת מודעות כלפי הצורך במרחב בטוח ללהט"ב בבית הספר
 • רתימה של התלמידים ליצירת מרחב בטוח בבית הספר


הציוד הנדרש:

 • שאלון מרחב בטוח לחלוקה כמספר המשתתפות (נספח)


תקציר

בפעילות זו ננסה לגבש אצל התלמידים מודעות כלפי המצב בבית הספר ביחס ללהט"ב, בדגש על המושג "מרחב בטוח" ועל התנאים שמקיימים אותו. נעשה זאת בדגש על שיח של אחריות ולא של אשמה - כולנו טועות ואף אחת מאתנו לא יודעת הכל. המטרה היא לשפר ולהשתפר יחד, כקבוצה וכיחידים. כך, ננסה לרתום את התלמידות ללקיחת אחריות אישית וקבוצתית כחלק מהמאמץ ליצירת מרחב בטוח בבית הספר.

תחילה, נסביר בקצרה על יום הבנ"ה, אחר-כך נדון במושג "מרחב בטוח", ולאחר מילוי מדד המרחב הבטוח שבשאלון נדון במצב בבית הספר ולבסוף נקיים שיח סביב הדרכים ליצירת המרחב הבטוח.


להט"ב לחט"ב

מערך לפעילות בכיתה לכבוד יום הבנ"ה

מערך זה מיועד להעברה על ידי מורה מחנכת, יועצת בית הספר או כל מורה שחשוב לה לחנך ולקרב על תפיסות מגדר ומשפחות הקשת.

אנחנו ממליצות להעביר את המערך סביב יום הבנ"ה ב 17.5 אך בהחלט ניתן להעבירו לכל אורך השנה.

קהל היעד:

 • כיתות ז-ט


מטרות הפעילות:

 • היכרות ראשונית עם הקהילה הלהט"בית
 • העלאת מודעות בקרב התלמידות ללהט"בפוביה
 • רתימה של התלמידים ליום הבנ"ה ולמאבק בלהט"בפוביה


תקציר

בפעילות זו נפגיש את התלמידות עם דמויות להט"ביות שונות, המייצגות או מציגות זהויות שונות מהקהילה והתמודדויות שונות ומגוונות עם להט"בפוביה. דרך פיתוח אמפתיה לדמויות וקבלת השראה, נבקש לעורר אותן לחשיבות של יום הבנ"ה ושל המאבק בלהט"בפוביה בכללותו ולעורר אצלן מעורבות כלפי הנושא.

תחילה, נסביר בקצרה על יום הבנ"ה, אחר-כך נצפה בסרטונים באורך כולל של כרבע שעה, ולאחר דיון בסוגיות השונות שעלו ובהצעות לפתרונן, ננסה לרתום את התלמידות למעורבות אישית וחברתית.

קישורים לסרטוני המערך:

* חשוב לציין לאחר ההקרנה שנעשה בלבול בסרטון, כאשר רומי מדברת על המגדר שלה ועל היותה טרנסג'נדרית ונשאלת "מתי הבנת מהי נטייתך המינית" - השאלה הנכונה צריכה להיות מתי היא הבינה שהיא אשה או שהיא טרנסג'נדרית.


תפקידי מגדר ומשפחות הקשת

מערך לפעילות בכיתה לכבוד יום הבנ"ה

מערך זה מיועד להעברה על ידי מורה מחנכת, יועצת בית הספר או כל מורה שחשוב לה לחנך ולקרב על תפיסות מגדר ומשפחות הקשת.

אנחנו ממליצות להעביר את המערך סביב יום הבנ"ה ב 17.5 אך בהחלט ניתן להעבירו לכל אורך השנה.

קהל היעד:

 • כיתות ד-ו


מטרות הפעילות:

 • חשיפת התלמידות לרצף המגדרי
 • חשיפת התלמידות למגוון משפחות הקשת


תקציר

בפעילות זו נפגיש את התלמידות עם מגוון האפשרויות המגדריות, כמו-גם עם "משפחות הקשת" המכילות הרכבים שונים של משפחות מהקהילה הלהט"בית. בכך נבקש לפתח אצלן סובלנות והכלה כלפי שונויות של זהות מגדרית ומינית בחברה.

תחילה, ניגע עם התלמידות בהשלכות של שינוי מגדר של גיבורות אהובות, ולבסוף הן יקבלו דפי צביעה עם משפחות הקשת ונדבר איתן על התחושות שלהן לגביהן.


קבצים: