הרצאות עיוניות

עמוד ראשי > הזמנת פעילויות > הרצאות עיוניות

רקע

חוש"ן פועל במוסדות אקדמיים בחוגים לחינוך, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, רפואה, במוסדות טיפול וחינוך בלתי פורמאליים ועוד. ההרצאות העיוניות מותאמות לקהל וניתן בהן דגש על מושגי יסוד ופירוק מרכיבי הזהות המינית, התייחסות המחקר לתהליך גיבוש הזהות המינית וכלים אופרטיביים ליישום וליצירת סביבה תומכת.

ההרצאות העיוניות הן יחידת תוכן נוספת, לאחר שהקהל עבר את פעילות הסיפור האישי. את ההרצאות מעבירים מנחים ומנחות להט"בים מטעם חוש"ן, בעלי/ות רקע בתחום הרלוונטי.

קהל יעד

סטודנטים בחוגים השונים, אנשי חינוך, עובדים סוציאליים, רופאים, אחיות וקהלים מקצועיים נוספים.

מבנה הפעילות

פעילות ההרצאה כוללת פירוק של חמשת מרכיבי הזהות המינית (מין, מגדר, התנהגות מגדרית, משיכה מינית והתנהגות מינית), הצגת תהליך גיבוש הזהות בראי המחקר וכן ניתנת התייחסות למחקר אבני הדרך שנערך בארץ מטעם חוש"ן בשיתוף עם בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. חלק מרכזי נוסף בהרצאה כולל כלים אופרטיביים הניתנים על פי הצרכים של הקהל - כלים לאנשי חינוך, כלים לצוותי רפואה וכדומה.

משך הפעילות: שעה וחצי ללא הפסקה.