קוויר (Queer)

מונח שבמקורו (האנגלי) הוא בכינוי גנאי להומוסקסואלים. כיום, אומץ המונח כשם תואר למכלול של זהויות ותופעות חברתיות החורגות ממערכת המגדר ההטרוסקסואלית. זאת בדומה למילה "הומו", שאף היא היתה בבחינת מילת גנאי, אך אומצה על-ידי הקהילה כביטוי התנגדות לרגש הבושה שהחברה כופה על הומוסקסואלים.