נטייה מינית

לכל בני האדם נטייה מינית כלשהי. הנטייה המינית של אדם מגדירה מהו מינו של מושא המשיכה המינית והרגשית העיקרית של אותו אדם. לדוגמה, הטרוסקסואלים הם אנשים הנמשכים מבחינה מינית ורגשית בעיקר לבני המין השני.

הנטייה המינית נחלקת לשלושה סוגים עיקריים: הטרוסקסואליות, הומוסקסואליות וביסקסואליות. רוב בני האדם הם הטרוסקסואלים, אך אחוז בלתי מבוטל של כ-5%-10% הינם הומוסקסואלים, ואחוז דומה הם ביסקסואלים, כלומר נמצאים איפשהו על הציר הדמיוני שבין הטרו להומו.