יציאה מהארון

מונח כללי, המשמש בהקשרים שונים לתיאור שלבים שונים בגיבוש הנטיה המינית או הזהות המגדרית של אדם מסויים, או בהתמודדות עימן: לעיתים, "יציאה מהארון" מתייחסת לכלל התהליך של גיבוש הזהות. לדוגמה: "תהליך היציאה שלי מהארון נמשך שנים רבות" (קרי, תהליך הגילוי, הגיבוש, והתמודדות עם הנטיה המינית / הזהות המגדרית שלי); לעיתים, "יציאה מהארון" מתארת שלב אחד בתהליך, בדרך כלל השלב שבו האדם לומד לקבל את עצמו ואת נטייתו המינית או זהותו המגדרית. לדוגמה: "מרגע שהתחלתי לפגוש לסביות אחרות ולהרגיש שייכת, הרגשתי שסוף סוף יצאתי מהארון, ואני שלמה יותר עם עצמי"; במובן השלישי, ואולי הנפוץ מכולם, משמעות המונח היא הצהרה של האדם על נטייתו המינית או זהותו המגדרית בפני אדם אחר (למשל, בפני ההורים, או להט"ב אחר/ת). היציאה מהארון במובן זה מתרחשת באופן חד-פעמי כלפי אדם מסויים. בכל פעם שלהט"ב נמצאים בסיטואציה חברתית כלשהי, נשאלת השאלה האם כדאי (או האם צריך) לספר לאדם האחר. לכן, היציאה מהארון במובן זה מלווה את הלהט"בים לאורך כל ימי חייהם.