נטייה מינית וזהות מגדר - עקרונות ויישומם בעבודת הקב"ן

חוש"ן - עמוד ראשי > כנסים וימי עיון > נטייה מינית וזהות מגדר - עקרונות ויישומם בעבודת הקב"ן (2007)

בשנת 2007 ערך ארגון חוש"ן יום עיון מיוחד לקציני בריאות הנפש בצה"ל, הפועלים במסגרת מחלקת בריאות הנפש בחיל הרפואה בצה"ל. הפעילות זכתה לעניין רב בקרב הקב"נים, ומספר הנרשמים ליום העיון היה כפול מכפי שתוכנן.
 
בחלקו הראשון של יום העיון שמעו המשתתפים את סיפור החיים של שניים ממתנדבי חוש"ן, שחלק משמעותי מתהליך גיבוש הזהות המינית שלהם התרחש במהלך שירותם הצבאי - בסדיר ובקבע.
בסיום חלק זה התבקשו הקב"נים לשתף דעות, מחשבות ותחושות שעולים במפגש עם חיילות וחיילים להט"בים, לצד תרגול של תגובות למקרים אמיתיים שקרו לחיילים ולחיילות להט"בים במסגרת השירות הצבאי.
בסיום יום העיון הציג ד"ר גיא שילה את המחקר שערך ארגון נוער גאה (איגי) בקרב חיילים להט"בים. את יום העיון הפיק והנחה מטעם חוש"ן אילון סלייטר