תיאוריה ויישום בעבודת הפסיכולוג החינוכי (2008)

יום העיון נערך במסגרת יום העיון השנתי "בין נטייה (מינית) להטיה (מקצועית)", והתמקד בקהילה הלהט"בית בגיל ההתבגרות, עם דגש על חוויות ועל צרכים ייחודיים של מתבגרים להט"בים ומתן דגשים על הבדלים בטיפול תוך התייחסות גם לנוער להט"בי בסיכון וגם לנוער להט"בי נורמטיבי.

את יום העיון הנחו מטעם חוש"ן אסנת בן-פורת, יועצת חינוכית, ואילון סלייטר, פסיכולוג חברתי-ארגוני ומנחה קבוצות. מלבדם השתתפו בהרצאות ובסדנאות עובדים סוציאליים, סקסולוגים, פסיכולוגים קליניים, נציגי שפ"י ומתנדבי חוש"ן ממגוון דיסציפלינות טיפוליות.

יום העיון התמקד בין היתר בניתוח היחס לו זוכים לסביות, הומואים, ביסקסואלים וטרנסג'נדרים (להט"בים) בבתי הספר התיכונים, וההשפעות שיש לאקלים החברתי בבית הספר על החוויה התיכונית לה נחשפים בני נוער בעלי נטיות מיניות הומו-לסביות או ביסקסואליות ו/או עבור בני נוער שעוברים תהליכים בנוגע לזהות המגדרית שלהם. 

אנשי הטיפול שנכחו ביום העיון זכו לשמוע סיפורים אישיים של מתנדבי חוש"ן שתיארו את חוויית ההתבגרות וחווית בית הספר התיכון עבור לסביות, הומואים, ביסקסואלים וטרנסג'נדרים. לאחר מכן המטפלים התחלקו לקבוצות עבודה ועיבדו, ביחד עם מתנדבי חוש"ן מתחומי הטיפול והחינוך, את תכני היום וקשרו אותם לעבודה היומיומית ודרכי ההתמודדות של הפסיכולוג החינוכי.  נעשתה הבחנה בין נוער לה"טבי בסיכון לבין נוער לה"טבי נורמטיבי בעזרת תיאורי מקרה ודגשים לטיפול וליווי.