טרנסקסואל/ית

אדם שזהותו המגדרית עומדת בסתירה לזו שיוחסה לו בעת לידתו, ושבה גדל. חוסר ההלימה בין תחושת זהות ה"אני" לבין הצורך להציג זהות הנחווית כמזוייפת עלול לגרום למצוקה כה קשה, עד שאנשים טרנסקסואלים רבים מחליטים בשלב כלשהו בחייהם שאינם יכולים במצבם, ועוברים לחיות באופן קבוע בזהות התואמת את רגשותיהם. אנשים אלה, עוברים בדרך כלל טיפולים רפואיים שונים, כירורגיים וקוסמטיים, כדי להקנות לגופם מאפיינים המזוהים עם המגדר המועדף עליהם, וכך להתאים את הדימוי העצמי שלהם לתחושת הזהות המגדרית האמיתית שלהם.