טרנסג'נדר/ית (Transgender)

* אדם, שזהותו המגדרית אינה תואמת את זו שיוחסה לו בעת לידתו ושבה גדל. * טרנסג'נדריוּת הינה תפיסה, לפיה גבריות ונשיות אינן האפשרויות היחידות לזהות מגדר. על-פי התפיסה הטרנסג'נדרית, גבר ואישה אינם שתי זהויות נבדלות המוציאות זו את זו, אלא קיים רצף ועירוב ביניהן. * אדם שזהות המגדר שלו אינה תואמת את ציפיות החברה, ובעיקר את הציפייה לפיה איבר המין קובע את הזהות המגדרית. אצל חלק מהטרנסג'נדרים, זהותם המגדרית מערבת אלמנטים מגדריים נשיים או גבריים; אצל אחרים, הזהות המגדרית היא נזילה ומשתנה; אחרים שוללים כל הזדהות מגדרית, או מאמצים זהות מגדרית שלישית – לא גברית ולא נשית (ר' ג'נדרקוויר).