טופס מועמדת להתנדבות בחוש"ן

* שדה חובה

א. פרטים אישיים:

שם פרטי *

 

שם משפחה *

 

טלפון נייד *

 

תעודת זהות *

 

דואר אלקטרוני *

 

מגדר *

 

זהות (אפשר יותר מאחת):

   
   

עיר מגורים *

 

אזור *

 

תאריך לידה *

 

שפות (נא לציין רמה):

   

ב. רקע תעסוקתי/הכשרה מקצועית:

תעסוקה נוכחית (נא לפרט: תפקיד, חברה, תחום עיסוק):

   

השכלה:

 

מוסד לימודים:

 

ג. לקראת ההתנדבות בחוש"ן:

כיצד שמעת על חוש"ן:

   

האם יש לך פנאי להתנדב
אחת לחודש, בימי א'-ה',
בשעות הבוקר או
הצהריים המוקדמות?

 

בארון?

 

הערות נוספות: