אבני דרך בהתפתחות זהות מינית להט"בית

ראשי > מאגר הידע > מחקרים שנערכו בחוש"ן > אבני דרך בהתפתחות זהות מינית להט"בית

חוקרים שונים ניסו לגבש מודלים לתיאור התפתחות נטייה מינית הומו-לסבית. בעקבות ביקורת על מודלים אלה, בשנים האחרונות מתמקד המחקר בבחינת אבני דרך משמעותיות בהתפתחות הנטייה המינית (הכרה ראשונית לקיומה של משיכה כלפי אותו המין, קיום יחסי מין עם בן אותו המין, חשיפת הנטייה המינית לאחרים, חשיפה הנטייה המינית להורים). מחקרים, שנעשו רובם ככולם בארה"ב, הראו כי ישנם מסלולים שונים בהם מתגבשת הנטייה מינית בקרב בני נוער, התלויים במגדר, בנתונים דמוגרפיים וכן בחוויות ובעמדות שחוו בני הנוער בסביבתם.

מחקר אבני הדרך של חוש"ן נועד לבדוק את תקפות הממצאים שנמצאו במחקרים בארה"ב על נבדקים ישראלים, לבדוק הבדלים בהתפתחות הנטייה המינית בין קבוצות גיל שונות וכן לבדוק קיומם של הבדלים בין-מגדריים בגיבוש הנטייה המינית. המחקר נערך באמצעות שאלון שכלל 15 אבני דרך בגיבוש הנטייה המינית. הנבדקים התבקשו לציין אם התנסו בכל אחת מאבני הדרך הללו, ואם כן – באיזה גיל לראשונה. בנוסף נתבקשו הנבדקים לחוות דעתם בנוגע ל-8 היגדים הנוגעים לחווייתם האישית כלה"בים (לסביות, הומואים וביסקסואלים).

שיטת המחקר

במחקר נעשה שימוש במדגם נוחות, והשאלון הועבר בשיטת "כדור שלג" ברשת האינטרנט. המדגם כלל 617 משיבים - 49% גברים ו-51% נשים. מבחינת הגדרת הנטייה המינית, הצהירו 43% מהמשיבים כי הם הומואים, 41% הזדהו כלסביות, ו-16% ביסקסואלים (32 גברים ו-64 נשים). המדגם חולק לשלוש קבוצות גיל:

 • נוער - עד גיל 20
 • צעירים – בגילאי 21-30
 • בוגרים – מעל גיל 31.

מניתוח שאלוני המשיבים ניתן להצביע על סדר אבני דרך המאפיין כל אחת מהקבוצות שנבדקו. נמצא כי סדר אבני הדרך שונה בין הומואים ללסביות, וכן בין קבוצות הגיל השונות.

אבני הדרך ההומוסקסואליות

בקבוצת ההומוסקסואלים, סדר אבני הדרך הכללי הוא:

 • תחושת שונות
 • משיכה חד-מינית
 • לבטים בנוגע לנטייה המינית
 • התנסות מינית עם שני המינים
 • ביטחון בנטייה המינית ההומוסקסואלית
 • התאהבות בגבר
 • חשיפת הנטייה המינית לאדם אחר
 • חשיפת הנטייה המינית למשפחה
 • זוגיות ראשונה
 • חשיפת הנטייה המינית בעבודה.

 

אבני הדרך הלסביות

בקבוצת הלסביות, סדר אבני הדרך הכללי הוא

 • תחושת שונות
 • משיכה חד-מינית
 • התנסות מינית עם גבר
 • התאהבות באישה
 • לבטים בנוגע לנטייה המינית
 • פעילות מינית עם אשה
 • חשיפת הנטייה המינית (או הלבטים) לאדם אחר
 • ביטחון בנטייה המינית הלסבית
 • זוגיות ראשונה
 • חשיפת הנטייה המינית למשפחה
 • חשיפת הנטייה המינית בעבודה.


מניתוח ההבדלים בין הקבוצות בסדר אבני הדרך ובאחוז המשיבים שעברו כל אחת מאבני הדרך, עולים מספר ממצאים ראויים לציון:

 • הגיל בו מתבצע תהליך גיבוש הנטייה המינית הולך ויורד, כאשר הפער המשמעותי הוא בין קבוצת ה"נוער" לבין שתי הקבוצות הבוגרות יותר, הדומות זו לזו מבחינת הגילאים.
 • תחושת השונות, שהיא אבן הדרך אשר מופיעה ראשונה, מתרחשת בגיל דומה בכל שכבות הגיל ובכל קבוצות הנטייה המינית, כך שניתן לשער כי הטריגר לתחושת השונות אינו נתון להשפעות חברתיות, וכי הוא קשור לתהליכים פיזיולוגיים הקשורים לגיל ההתבגרות. בנוסף נמצא כי לסביות נטו פחות להרגיש שונות, בהשוואה לקבוצות האחרות.
 • בניגוד להומוסקסואלים, אשר ההתנסויות המיניות עם שני המינים קורות אצלם בממוצע באותו הגיל ומעט לאחריהן מופיע בטחון בנטייה המינית, אצל הלסביות נמצא פער זמן משמעותי בין ההתנסות עם גברים לבין ההתנסות עם נשים, ובין התנסות זו לבין הבטחון בנטייה המינית. יש לציין כי אצל ההומואים, במיוחד בקבוצת הגיל הצעירה, ישנו אחוז ניכר שלא התנסה מינית עם נשים. זאת בניגוד ללסביות, אשר ביניהן ישנו אחוז גבוה של משיבות שהתנסו בחוויות מיניות הן עם גברים והן עם נשים.
 • בכל הקבוצות אותר סדר זהה של חשיפת הנטייה המינית: ראשית מספרים למישהו (כלשהו), לאחר מכן למשפחה ולבסוף בעבודה.
 • אצל לסביות ראשית מגיעה הזוגיות הלסבית הראשונה ורק לאחריה הן מדווחות כי סיפרו למשפחה. אצל הומואים קודם מספרים למשפחה, ורק לאחר מכן מדווחים על קיומה של זוגיות ראשונה, או שהגיל בו מספרים למשפחה והזוגיות הראשונה זהה.

 

את המחקר המלא ניתן להוריד כקובץ PDF.
לפרטים נוספים על אודות המחקר ומחקרים נוספים שעורך ארגון חוש"ן ניתן לפנות אל טניה רובינשטיין, רכזת מחקר ואקדמיה, בכתובת Tanya@hoshen.org