הקהילה

המונח המקובל הכולל את ציבור ההומוסקסואלים, הלסביות, הביסקסואלים והטרנסג'נדרים.