הקהילה הלהט"בית ומצבי סיכון (2010)

יום העיון נערך במסגרת יום העיון השנתי "בין נטייה (מינית) להטיה (מקצועית)", והתמקד בקהילה הלהט"בית ומצבי סיכון. ביום העיון נידונו מצבי סיכון רבים, ביניהם אלימות, סמים, הפרעות אכילה, זנות, פגיעות מיניות ועוד. ביום העיון השתתפו מטפלים מדיסציפלינות שונות, והוצגו בו  גופי ידע תיאורטיים וקליניים, העוסקים בסוגיות טיפוליות והיבטים רגשיים עימם מתמודדים מטפלים ומטופלים במרחב הטיפולי על צורותיו השונות. בין הסוגיות שעלו במסגרת יום העיון:

  • המפגש של הקהילה הלהט"בית עם מצבי סיכון
  • האם להט"בים נחשפים אחרת למצבי סיכון?
  • האם להט"בים נפגעים באופן שונה ממצבי סיכון?
  • האם זהות להט"בית היא בעצמה מצב סיכון?
  • דרכי התמודדות והתערבות העומדות לרשות אנשי מקצוע, אשר לוקחות בחשבון את המורכבות והשונות של הלהט"בים.

ההזמנה ליום העיון השנתי 2010 

התכנייה המלאה של יום העיון השנתי 2010