הצצה נדירה לפעילות חוש"ן

מדי שנה כשלושים אלף נערים/ות ומבוגרות/ים משתתפים/ות בפעילויות שמעבירות/ים מתנדבי ומתנדבות חוש"ן. היום יש לנו הזדמנות נדירה לספק לכן/ם הצצה לפעילות כזו: