ג'נדרקוויר (Genderqueer)

אדם, שזהותו מבטאת נתק מתפיסות מקובלות של גבריות או נשיות. ג'נדרקווירים יכולים לבטא זהות המערבת אלמנטים גבריים ונשיים, או השוללת כלל את הצורך בזהות מגדרית. יש גם ג'נדרקווירים המגדירים עצמם כבני מגדר שלישי, לא גבר ולא אישה.