ביסקסואל/ית (דו מיני/ת)

 

מי שנמשך/ת מינית ורגשית לא/נשים מיותר ממגדר אחד. המשיכה אינה בהכרח זהה בעצמתה ובאופיה לכל המגדרים, ולכן קיימים סוגים שונים של ביסקסואליות.
ב"סולם קינסי" מוגדרת הביסקסואליות כטווח על ציר דמיוני בין הטרוסקסואליות להומוסקסואליות.